UNIWERSALNA STRUKTURA
RZECZYWISTOŚCI PSYCHICZNEJ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OBECNA W WIERZENIACH, FOLKLORZE, RELIGIACH I MITOLOGIACH CAŁEGO ŚWIATA I KAŻDEJ EPOKI,
W LITERATURZE I SZTUCE - WYOBRAŹNI I TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ (ZWŁASZCZA FANTASY),
W SNACH, MARZENIACH, EKSTAZACH SZAMAŃSKICH, RYTUAŁACH, ALCHEMII, GNOZIE
ORAZ W FENOMENACH PSYCHICZNYCH SCHIZOFRENII
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TRANSFORMACJA OSOBOWOŚCI
DROGA
ROZWOJU DUCHOWEGO
INDYWIDUACJAINICJACJA - IDENTYFIKACJA
MAKROKOSMOS - MIKROKOSMOS
WĘDRÓWKA SŁOŃCA W CYKLU ROCZNYM I DOBOWYM
JAKO PRAWZORZEC WĘDRÓWKI DUSZY


(NA PRZYKŁADZIE ARCHETYPÓW I SYMBOLIKI JUDEO-CHRZEŚCIJAŃSKIEJ)
W ZABURZENIACH PSYCHICZNYCH TYPU SCHIZOFRENII DOCHODZI DO STOPNIOWEJ (MNIEJSZEJ LUB WIĘKSZEJ)
UTRATY SYMBOLIKI (W CIĘŻKICH PRZYPADKACH NAWET DO GUBIENIA ZNACZEŃ SŁÓW I POJĘĆ - SCHIZOFAZJA).
POSTĘPUJĄCA REGRESJA I ROZPAD STRUKTURY PSYCHICZNEJ POWODUJĄ, IŻ W STANACH PSYCHOZY,
POPRZEZ SILNE MECHANIZMY DYSOCJACJI, PROJEKCJI I IDENTYFIKACJI PROJEKCYJNEJ, PSYCHIKA
NIE SYMBOLIZUJE, LECZ RÓWNOWAŻY - UPRZEDMIOTAWIA I UOSABIA (UREALNIA) ARCHETYPY,
UTOŻSAMIAJĄC Z NIMI WEWNĄTRZPSYCHICZNE REPREZENTACJE SIEBIE I INNYCH.
NASTĘPUJE WÓWCZAS DEREALIZACJA I POGRĄŻENIE W ŚWIECIE FANTAZJI.

 CZYYNNIKI INICJACYJNE (ARCHETYPY) ZAZWYCZAJ STYMULUJĄ ROZWÓJ PSYCHICZNY NORMALNEGO CZŁOWIEKA.
U SCHIZOFRENIKA NATOMIAST - 
WOBEC BRAKU UMIEJĘTNOŚCI WYKORZYSTANIA ICH  DO PRZEPRACOWANIA
RÓŻNYCH WŁASNYCH URAZÓW I OCZYSZCZENIA SIĘ Z ICH NEGATYWNEGO, BLOKUJĄCEGO, TOKSYCZNEGO
WPŁYWU NA ŻYCIE (ROZWÓJ), POPRZEZ ZMIANĘ NASTAWIENIA, PRZEŻYWANIA, ZACHOWANIA W ODNIESIENIU
DO TAKICH WAŻNYCH SFER, JAK CHOCIAŻBY ŻYCIE EROTYCZNE, OBRAZ PARTNERA, OBRAZ MATKI I OJCA
CZY POWOŁANIE ŻYCIOWE (CEL I SENS), A PRZEZ TO POSZERZENIE SWOJEJ ŚWIADOMOŚCI, LEPSZE
ZROZUMIENIE SIEBIE I ŚWIATA -
POWODUJĄ ZATRACENIE SIĘ W KONTAKCIE Z ARCHETYPAMI
(TZW. INFLACJĘ NEGATYWNĄ).
CO PRZEJAWIA SIĘ W ZANIKU GRANICY MIĘDZY ŚWIATEM
ZEWNĘTRZNYM A WEWNĘTRZNYM,
PRZYPISANIU SOBIE MOCY SYMBOLU ORAZ
UTRATĄ DOTYCHCZASOWEGO INDYWIDUALNEGO POCZUCIA TOŻSAMOŚCI.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11>

ISTOTA * RZECZY
   
DIL BANSHEE STORY
OSTIUM...